Ford Ford Bielsko-Biała

Finansowanie Wniosek ubezpieczeniowy Strona główna

Wypełnij formularz w celu sporządzenia wniosku ubezpieczeniowego

dane pojazdu (dane obowiązkowe)
  • (dla polis wznawianych)
dane właściciela pojazdu (dane obowiązkowe)
historia ubezpieczenia (dane obowiązkowe)
  • (jeżeli brak, wpisz "0")
  • (jeżeli brak, wpisz "0")
  • (jeżeli brak, wpisz "0")
  • (jeżeli brak, wpisz "0")
  • (jeżeli brak, wpisz "0")
dane współwłaściciela pojazdu (jeśli występuje)
historia ubezpieczenia (dane obowiązkowe)
Dane użytkownika pojazdu (tylko do leasingu)
historia ubezpieczenia (dane obowiązkowe)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Firmę Auto-Boss i znam moje prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 r Nr 133, poz.883.

Pola oznaczone znakiem * muszą być poprawnie wypełnione, aby można było przesłać formularz