Ford Ford Bielsko-Biała

Obsł. PosprzedażnaCentrum Likwidacji Szkód - Poradnik Strona główna

Na rynku istnieje wielu ubezpieczycieli i jeszcze więcej wariantów autocasco. Łączy je z pewnością jedno. W poniższych przypadkach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania:

Szkoda całkowita?

Szkoda całkowitaz tym zjawiskiem spotykamy się w przypadku gdy odbudowa pojazdu sprzed wypadku jest niemożliwa ze względu na jej nieopłacalność. Próg opłacalności naprawy jest różny dla ubezpieczenia OC i AC.

Szkoda całkowita OC występuje gdy koszt naprawy przewyższa wartość pojazdu z dnia likwidacji SZKODY. Odszkodowanie jest ustalane poprzez pomniejszenie wartości pojazdu przed uszkodzeniem o wartość uszkodzonego pojazdu po wypadku czyli tzw. pozostałości.

Szkoda całkowita ACpróg opłacalności regulują tutaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia w zależności od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Szkoda jest uznawana za całkowitą jeśli koszt naprawy przekroczy określony w umowie próg wartości ( jest to zazwyczaj przedział 60%-80%).

Warto pamiętać, że w przypadku, wystąpienia szkody całkowitej, uszkodzony pojazd nadal jest własnością poszkodowanego. Firma ubezpieczeniowa może, ale nie musi przejąć tzw. pozostałości.
Nasi doradcy wskażą dla Ciebie najlepsze wyjście z tej sytuacji.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przypomina, aby zasiadając za kierownicą cudzego pojazdu, sprawdzić, czy jego właściciel posiada ważne ubezpieczenie OC. Tymczasem jak wynika z badań przeprowadzonych przez GFK Polonia, o skutkach jazdy bez ważnej polisy nie wie 80 % polskich kierowców.

PRZYPOMNIENIE

Pamiętaj! Za SZKODY powstałe wskutek jazdy pojazdem bez ważnego OC odpowiedzialność finansową ponoszą w równym stopniu zarówno właściciel pojazdu jak i jego kierowca.